TR

EN

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

MADDİ DESTEK VE ÖDÜLLER

Yarış Takvimi

Maddi Destek

Yarışlara başvuru yaparak katılmaya hak kazanan Türkiye takımlarına 10.000 TL, yabancı takımlara 15.000 TL destek verilir. Elektromobil kategorisinde ilk defa katılan üniversitenin takımlarına, Hidromobil kategorisinde 2016 yılında başvuru yapmamış olan bütün ulusal takımlara bu desteğin haricinde 25.000 TL hazırlık desteği verilecektir. Bu desteklerin harcanmasına ilişkin takımların sorumlulukları, başvuru sırasında takımlar tarafından imzalı olarak sunulacak “Destek Taahütnamesi”nde belirtilecektir.

 

30 Haziran 2017 tarihine kadar geri çekildiğini yazılı olarak beyan eden takımların, verilen desteğin tamamını 15 gün içerisinde TÜBİTAK’ın ilgili hesabına iade etmesi gerekmektedir. 30 Haziran 2017’den sonra geri çekildiğini beyan eden, 21 Ağustos 2017 tarihinde etkinlik kaydını yaptırmayan ya da teknik yetersizlik, sportmenlik dışı davranışlar nedeniyle Danışma ve Değerlendirme Kurulu (Jury) tarafından etkinlikten ihraç edilen takımlar verilen desteğin tamamını, temerrüt faiziyle birlikte TÜBİTAK hesabına iade etmesi gerekmektedir.

 

Teknik kontrollerde yeterli bulunan ancak yarışa katılamayan tüm takımlar için, verilen desteğin TÜBİTAK’a geri yatırılması istenmeyecektir.

Ödüller

 • Performans Ödülleri

  Her kategori için, yarış konseptinde belirtilen enerji tüketimi hesaplanarak yapılan final sıralamasına göre performans ödülleri verilir. Birinciye 25.000 TL, ikinciye 20.000 TL, üçüncüye 15.000 TL verilecektir.

 • Tasarım Ödülü

  Ürününün/aracının mekanik tasarımı, mühendislik çalışması ve yerlilik açısından üstün bulunan/yenilik getiren takıma verilecek ödüldür. Ödül değerlendirmesinde takımlar tarafından sunulan teknik tasarım raporu ve yarış haftasında yapılan incelemeler göz önünde bulundurulacaktır. Ödül miktarı 15.000 TL olup, ödüle birden fazla takımın layık görülmesi durumunda ödül tutarı takımlar arasında paylaştırılacaktır.

 • Kurul Özel Ödülü

  Araç veya takım olarak, yarışlarda performans ya da tasarım dışında yenilik getiren, etkinlik ruhuna katkı vb. özellik/davranış gösteren takıma verilecek ödüldür. Ödül değerlendirmesi için Danışma ve Değerlendirme Kurulu ile TÜBİTAK yetkililerinin yarış haftasında yaptığı gözlemler ve takımların yazılı dilekçeyle sundukları öneriler göz önünde bulundurulacaktır. Ödül miktarı 5.000 TL olup, ödüle birden fazla takımın layık görülmesi durumunda ödül tutarı takımlar arasında paylaştırılacaktır.

 • Tanıtım ve Yaygınlaştırma Ödülü

  Etkinlik konusunda toplumda farkındalık oluşturulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik üstün faaliyet gösteren takıma verilecek ödüldür. Ödül değerlendirmesinde yarışlar ve araçla ilgili, alternatif enerjiler ve teknolojileri konusunda yapılan her türlü basın, iletişim, tanıtım faaliyetleri, toplumun çeşitli kesimlerini hedef alan atölye çalışmaları, seminer, kongre/konferans vb. faaliyetler ile bu faaliyetler kapsamında ulusal çerçevede ulaşılan kitlenin yaygın etkisi göz önünde bulundurulacaktır. Ödül başvurusu için sunulacak rapor formatına buradan ulaşabilirsiniz. Ödül miktarı 5.000 TL olup, ödüle birden fazla takımın layık görülmesi durumunda ödül tutarı takımlar arasında paylaştırılacaktır.

   

  Başvuru formu için tıklayın.

 • Yerli Ürün Teşvik Ödülleri

  Ortaya çıkarılan ürün açısından yerli tasarım ve üretimi üstün bulunan takımlara verilecek ödüllerdir. Ödül değerlendirmesi “2. Teknik Tasarım Raporu” başlığında belirtilen kriterler doğrultusunda yapılacak ve en fazla 10 takıma ödül verilecektir. Kriterleri sağlayan 10’dan fazla takım olması durumunda teknik tasarım raporu ve araç başında yapılan teknik değerlendirmeler dikkate alınarak yapılan puanlama sonucu ilk 10 Türk takımına puan sıralamasına göre aşağıda belirtilen miktarlarda ödül verilecektir.

  Birinci Yerli Ürün Teşvik Ödülü :

  15.000,00 TL

  İkinci Yerli Ürün Teşvik Ödülü :

  14.000,00 TL

  Üçüncü Yerli Ürün Teşvik Ödülü :

  13.000,00 TL

  Dördüncü Yerli Ürün Teşvik Ödülü :

  12.000,00 TL

  Beşinci Yerli Ürün Teşvik Ödülü :

  11.000,00 TL

  Altıncı Yerli Ürün Teşvik Ödülü :

  10.000,00 TL

  Yedinci Yerli Ürün Teşvik Ödülü :

  9.000,00 TL

  Sekizinci Yerli Ürün Teşvik Ödülü :

  8.000,00 TL

  Dokuzuncu Yerli Ürün Teşvik Ödülü :

  7.000,00 TL

  Onuncu Yerli Ürün Teşvik Ödülü :

  6.000,00 TL

Bize Ulaşın

TÜBİTAK

Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı

 

Akay Cad. No:6 Bakanlıklar

06420 Ankara /TÜRKİYE

 

Tel: +90 312 2989521

Fax: 90 312 4673246

E-posta:  challenge@tubitak.gov.tr