TR

EN

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

Maddi Teşvik

Ödüller

Elektromobil ve Hidromobil kategorisinde başvuru yaparak katılmaya hak kazanan ulusal takımlara 10.000 TL, uluslararası takımlara ise 15.000 TL teşvik verilir.

 

Elektromobil kategorisinde Türkiye’den ilk defa başvuru yapan üniversitenin takımlarına bu desteğin haricinde 25.000 TL hazırlık teşviki verilir. Hidromobil kategorisinde ise, 2016 yılından bu yana ilk defa katılan üniversite takımına ve bir üniversiteden iki takım başvurusu olması durumunda daha önce hiçbir üyesi Hidromobil yarışına katılmamış olan takıma 25.000 TL’lik hazırlık teşviki verilir. Hidromobil takımlarında bu durum aynı üniversiteden birden fazla takımın yarışa katılması, bir diğer ifadeyle daha önce katılan bir takımdan ayrı olarak yeni bir takımın katılması durumunda geçerlidir.

 

Otonom araç kategorisinde başvuru yaparak katılmaya hak kazanan ulusal ve uluslararası tüm takımlara 5.000 TL teşvik verilir. Otonom araç kategorisine başvuru yapabilmek için bir takımın aynı zamanda Elektromobil ya da Hidromobil kategorisinden birine başvuru yapmış olması gerekmektedir.

 

Bu teşviklerin harcanmasına ve takımın yarışlardan geri çekilmesi durumunda teşvikin iadesine ilişkin sorumluluklar, başvuru sırasında takımlar tarafından imzalı olarak sunulacak “Taahütname”de belirtilmiştir.

 

Geri çekilmek isteyen takımların, 15 Haziran 2018 tarihine kadar verilen teşvikin tamamını TÜBİTAK hesaplarına iade ettiğini gösteren dekontu TÜBİTAK’a iletmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra geri çekilen takımlar ile teknik yetersizlik, sportmenlik dışı davranışlar nedeniyle Danışma ve Değerlendirme Kurulu (Jury) tarafından etkinlikten ihraç edilen takımlar verilen desteğin tamamını, temerrüt faiziyle birlikte TÜBİTAK hesabına iade etmesi gerekmektedir.

 

Teknik kontrollerde yeterli bulunan ancak final yarışına katılmaya hak kazanamayan takımlardan, verilen desteğin TÜBİTAK’a geri yatırılması istenmeyecektir.

Ödüller ve değerlendirme kriterleri için Etkinlik Kitapçığı “5. Ödüller ve Teşvikler” başlığını inceleyiniz.

MADDİ DESTEK VE ÖDÜLLER

Başvuru

Kurallar

Maddi Destek & Ödüller

Yarış Pisti

Duyurular

Yarış Sonuçları

Yarış Takvimi

 • Performans Ödülleri

  Elektromobil ve Hidromobil kategorilerinde, enerji tüketimi hesaplanarak yapılan final sıralamasına göre performans ödülleri verilir. Birinciye 25.000 TL, ikinciye 20.000 TL, üçüncüye 15.000 TL verilecektir.

 • Otonom Yarış Ödülü

  Otonom kategorisinde belirtilen kriterlere göre yapılan değerlendirme sonucunda birinciye 15.000 TL, ikinciye 12.500 TL, üçüncüye 10.000 TL verilecektir.

 • Verimlilik Rekor Ödülü

  Elektromobil kategorisinde 30 turu tamamlayarak yarışı bitiren takımlardan birinin, son 4 yıllık yarış organizasyonunun resmi en düşük enerji ölçüm değeri olan “898 Wh” değerinden daha az enerji tüketim değerine sahip olması durumunda, bu takıma Verimlilik Rekor Ödülü olarak 15.000 TL verilecektir.

 • Teknik Tasarım Ödülü

  Ürünü, aracının mekanik ve elektronik tasarımı, mühendislik çalışması ve yerlilik açısından üstün bulunan, yenilik getiren takıma verilecek ödüldür. Ödül değerlendirmesinde takımlar tarafından sunulan teknik tasarım raporu ve yarış haftasında yapılan incelemeler göz önünde bulundurulacaktır.

  Ödül miktarı 15.000 TL’dir.

 • Görsel Tasarım Ödülü

  Araç iç ve dış görünümü (kabuk, konsol, kokpit vb.) endüstriyel üretim açısından özgün ve estetik bulunan ve/veya günlük hayatta kullanıma elverişli değerlendirilen takıma verilecek ödüldür. Ödül değerlendirmesinde takımların sunduğu teknik tasarım raporu ile yarış haftasında yapılan incelemeler göz önünde bulundurulacaktır.

  Ödül miktarı 10.000 TL’dir.

 • Kurul Özel Ödülü

  Araç veya takım olarak, yarışlarda performans ya da tasarım dışında yenilik getiren, etkinlik ruhuna katkı vb. özellik, davranış gösteren takıma verilecek ödüldür. Ödül değerlendirmesi için Danışma ve Değerlendirme Kurulu ile TÜBİTAK yetkililerinin yarış haftasında yaptığı gözlemler göz önünde bulundurulacaktır.

  Ödül miktarı 5.000 TL’dir.

 • Tanıtım ve Yaygınlaştırma Teşvikleri

  Etkinlik konusunda toplumda farkındalık oluşturan ve yaygınlaştırılmasına yönelik üstün faaliyet gösteren takımlara verilecek teşviklerdir. Teşvik değerlendirmesinde yarışlar ve araçla ilgili, alternatif enerjiler ve teknolojileri konusunda yapılan her türlü basın, iletişim, tanıtım faaliyetleri, toplumun çeşitli kesimlerini hedef alan atölye çalışmaları, seminer, kongre/konferans vb. faaliyetler ile bu faaliyetler kapsamında ulusal ya da uluslararası çerçevede ulaşılan kitlenin yaygın etkisi göz önünde bulundurulacaktır. Sunduğu raporla belirli düzeyde başarı gösterdiği tespit edilen her takıma 2.000 TL teşvik verilecektir.

 • Yerli Ürün Teşvik Ödülleri

  Ortaya çıkarılan ürün açısından yerli tasarım ve üretimi üstün bulunan takımlara verilecek ödüllerdir. Ödüllendirilecek takımların teknik tasarım raporundan en az 1000 puan almaları ve zorunlu dört araç parçasını yerli yapmaları gerekmektedir. Kriterleri sağlayan 5’den fazla takım olması durumunda teknik tasarım raporu ve araç başında yapılan teknik değerlendirmeler dikkate alınarak yapılan puanlama sonucu ilk 5’de bulunan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takımlarına, puan sıralamasına göre aşağıda belirtilen miktarlarda ödül verilecektir.

  Birinci Yerli Ürün Teşvik Ödülü :

  İkinci Yerli Ürün Teşvik Ödülü :

  Üçüncü Yerli Ürün Teşvik Ödülü :

  Dördüncü Yerli Ürün Teşvik Ödülü :

  Beşinci Yerli Ürün Teşvik Ödülü :

  15.000 TL

  14.000 TL

  13.000 TL

  12.000 TL

  11.000 TL

Bize Ulaşın

TÜBİTAK

Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı

 

Akay Cad. No:6 Bakanlıklar

06420 Ankara /TÜRKİYE

 

Tel: +90 312 2989521

Fax: 90 312 4673246

E-posta:  challenge@tubitak.gov.tr

© 2018 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. Her hakkı saklıdır.