TR

EN

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

Bilim ve Toplum Dairesi

TÜBİTAK 1963 yılında, Türkiye’de planlı ekonomi döneminin başlangıcında kurulmuştur. Kuruluş aşamasında en temel görevleri, özellikle doğa bilimlerinde temel ve uygulamalı akademik araştırmaları desteklemek ve genç araştırmacıları teşvik etmek, özendirmekti. Bu görevleri yerine getirebilmek amacıyla, temel bilimler, mühendislik, tıp, tarım ve hayvancılık alanlarında dört araştırma grubu (şimdi on araştırma grubunu içeren Araştırma Destek Programları Başkanlığı) ile Bilim Adamı Yetiştirme Grubu (şimdi Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı) oluşturulmuştur.

TÜBİTAK, Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesinde Hükümete yardımcı olmakta ve Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun (BTYK) sekretarya görevini üstlenmektedir. Bu görevle bağlantılı olarak, TÜBİTAK önümüzdeki yirmi yıllık dönemde uygulanacak bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesine yönelik olarak “Vizyon 2023” adlı kapsamlı bir proje gerçekleştirmiştir.

TÜBİTAK’ın temel amaçlarından birisi toplum genelinde okur-yazarlığı teşvik etmek, bilim, teknoloji, yenilik kültürünün gelişmesini ve yerleşmesini sağlamaya yönelik ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek olup bu kapsamda yapılan çalışmalar Bilim ve Toplum Dairesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü; “bilim ve toplum” kültürünün oluşturulmasına katkıda bulunan projelere ve etkinliklere destek sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.

TÜBİTAK

Ortaklar

TÜBİTAK

Bize Ulaşın

TÜBİTAK

Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı

 

Akay Cad. No:6 Bakanlıklar

06420 Ankara /TÜRKİYE

 

Tel: +90 312 2989521

Fax: 90 312 4673246

E-posta:  challenge@tubitak.gov.tr

© 2018 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. Her hakkı saklıdır.